Regulamin promocji: Promocja Starfunds

Aktualizacja regulaminu: 1.1.2020

Promocyjne abonamenty Opiekuna Inwestora

 • bezpłatny abonament to wersja Standard zawierająca wszystkie najważniejsze narzędzia portalu Opiekun Inwestora, w tym Analizy, Rankingi, Powiadomienia (np. Kroczący Stop Loss) oraz Listę Okazji Inwestycyjnych.
 • bezpłatny abonament dotyczy wyłącznie zakresu funduszy otwartych krajowych TFI dostępnych na platformie Starfunds
 • dostęp do funduszy z innych platform inwestycyjnych możliwy jest za dopłatą (50 zł rocznie + VAT)
 • możliwa jest dopłata do wersji Profesjonalnej – zawierającej rzadziej używane funkcjonalności. Koszt rocznej dopłaty do wyższego abonamentu to (100 zł rocznie + VAT). Dopłata automatycznie daje dostęp do funduszy krajowych TFI z wszystkich platform inwestowania plus funduszy zagranicznych dostępnych w polisach inwestycyjnych
 • do 31.12.2021 roku bezpłatny abonament będzie aktywny niezależnie od wysokości środków inwestowanych na platformie StarFunds
 • od 1.1.2022 roku bezpłatny abonament (jego poziom) będzie zależny od deklarowanej przez inwestora kwoty inwestowanej na platformie StarFunds

Zniżka opłaty wstępnej na platformie StarFunds

 • po otrzymaniu zgłoszenia do promocji poprzez formularz (na tej stronie) przekazujemy do StarFunds żądanie ustawienia 100% zniżki na opłaty manipulacyjne dla inwestora
 • informację o udzielonej zniżce znaleźć można po zalogowaniu na koncie StarFunds.pl
 • przed wpłatą pieniędzy na rachunki funduszy inwestycyjnych należy każdorazowo sprawdzić czy zniżka 100% jest aktywna
 • nie odpowiadamy za sytuacje w których platforma StarFunds zmieni zasady pobierania opłat manipulacyjnych i ustalone wcześniej zniżki zostaną zniesione lub zmniejszone
 • o takich zmianach platforma StarFunds powinna poinformować użytkowników

Dostęp do funduszy zagranicznych TFI bez opłat wstępnych

 • Osoby, które rozpoczną współpracę w ramach promocji StarFunds przesyłając poprzez formularz (na tej stronie) numer klienta NIK w platformie StarFunds i potwierdzeniu zrealizowania pierwszych wpłat na fundusze inwestycyjne otrzymają możliwość podpisania umowy na inwestowanie w fundusze zagranicznych TFI z oferty StarFunds na preferencyjnych warunkach (w szczególności dotyczących zniżki w opłatach wstępnych).

Organizator promocji

 • Firma Opiekun Inwestora s.c. nie jest bezpośrednio stroną transakcji z firmą StarFunds
 • Organizatorem promocji jest Remigiusz Stanisławek działający jako Przedstawiciel Finansowy firmy Starfunds sp z o.o.
 • Remigiusz Stanisławek jest współwłaścicielem firmy Opiekun Inwestora s.c.

Dodatkowe oświadczenia

 • zgłaszając się do promocji poprzez formularz (na tej stronie) inwestor akceptuje i przyjmuje do wiadomości że od wartości inwestowanych w funduszach za pośrednictwem platformy StarFunds środków część opłaty za zarządzanie (wliczonej w wycenę funduszy) stanowi wynagrodzenie Remigiusza Stanisławka współpracownika firmy StarFunds sp. z o.o i działającego na podstawie upoważnienia z 27.11.2018 roku
 • zgłaszając się do promocji poprzez formularz (na tej stronie) inwestor akceptuje i przyjmuje do wiadomości że Remigiusz Stanisławek będzie od 2021 ustalał poziom i zakres abonamentu udostępnianego gratis w portalu Opiekun Inwestora zależnie od widełek kwot inwestowanych w fundusze poprzez StarFunds przypadających na inwestora
 • Remigiusz Stanisławek zapewnia że nie będzie udostępniał innym osobom wartości kwot inwestowanych przez inwestorów na platformie StarFunds. Jedynie dla celów aktywacji określonego poziomu abonamentu udostępniane będzie przekroczenie średniego salda na poziomach, które zostaną określone na koniec 2021 roku